Portal akustyki profesjonalnej.

Portal akustyki profesjonalnej.

Wyszukiwarka

Najnowsze og?oszenia

Ankieta

Najbardziej interesuje Mnie...
 

U?ytkownicy online

We have 15 guests online
Strona domowa Zasady u?ytkowania
Zasady u?ytkowania PDF Drukuj
Wpisany przez Piotr J?dzura   
Sobota, 13 Marzec 2010 15:58
U?ytkowanie niniejszej witryny (rozumiane, jako przegl?dania tre?ci lub innego wykorzytywania udost?pnionych na niej aplikacji, rejestracja u?ytkownika oraz subskrypcja newslettera) oznacza akceptacj? poni?szego regulaminu.


Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, us?ugi analizy ogl?dalno?ci stron internetowych udost?pnianej przez Google, Inc. (Google). Google Analytics u?ywa cookies, czyli plikw tekstowych umieszczanych na komputerze u?ytkownika w celu umo?liwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki u?ytkownicy z niej korzystaj?. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez u?ytkownika (w??cznie z jego adresem IP) b?d? przekazywane sp?ce Google i przechowywane przez ni? na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google b?dzie korzysta?a z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez u?ytkownika, tworzenia raportw dotycz?cych ruchu na stronach dla operatorw witryn oraz ?wiadczenia innych us?ug zwi?zanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google mo?e rwnie? przekazywa? te informacje osobom trzecim, je?eli b?dzie zobowi?zana to uczyni? na podstawie przepisw prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzaj? takie informacje w imieniu Google. Google nie b?dzie ??czy?a adresu IP u?ytkownika z ?adnymi innymi danymi b?d?cymi w jej posiadaniu. U?ytkownik mo?e zrezygnowa? z cookies wybieraj?c odpowiednie ustawienia na przegl?darce, jednak nale?y pami?ta?, ?e w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny mo?e okaza? si? niemo?liwe Korzystaj?c z niniejszej witryny internetowej u?ytkownik wyra?a zgod? na przetwarzanie przez Google dotycz?cych go danych w sposb i w celach okre?lonych powy?ej.
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack