Portal akustyki profesjonalnej.

Portal akustyki profesjonalnej.

Wyszukiwarka

Najnowsze og?oszenia

Ankieta

Najbardziej interesuje Mnie...
 

U?ytkownicy online

We have 24 guests online
Strona domowa Kalendarium wydarze? 28 marca 2012 r. - Warszawa - Seminarium Ha?as a ?rodowisko
28 marca 2012 r. - Warszawa - Seminarium Ha?as a ?rodowisko
Do czego zobowi?zuj? inwestora programy ochrony ?rodowiska przed ha?asem? Jak zaplanowa? przedsi?wzi?cie, aby emisja ha?asu generowana przez gotow? inwestycj? nie przekroczy?a dopuszczalnych norm? W jaki sposb okre?li? czy prognozowany poziom ha?asu b?dzie mia? negatywne oddzia?ywanie na ?rodowisko?

To g?wne zagadnienia seminarium MGG Conferences Ha?as a ?rodowisko aktualny stan prawny i planowane zmiany", ktre odb?dzie si? 28 marca 2012 r. w Warszawie.
Podczas seminarium poruszone zastan? kwestie projektowanych istotnych zmian w podej?ciu do ponadnormatywnego oddzia?ywania ha?asu na ?rodowisko w przypadku istniej?cych drg, linii tramwajowych i kolejowych, lotnisk. Na przyk?adach zostan? tak?e omwione zasady wydawania decyzji o dopuszczalnym poziomie ha?asu przenikaj?cego do ?rodowiska oraz decyzji o pozwoleniu zintegrowanym.
Zagadnienia te przybli?y Ma?gorzata Wojciechowska, ekspert w zakresie prawnych i merytorycznych aspektw ochrony ?rodowiska przed ha?asem, z uwzgl?dnieniem orzecznictwa administracyjnego. Radca Ministra w Ministerstwie ?rodowiska, od lat uczestnicz?ca w pracach zwi?zanych z tworzeniem i zmianami prawa w dziedzinie ochrony ?rodowiska.
Seminarium skierowane jest do przedstawicieli firm i instytucji publicznych zajmuj?cych si? tworzeniem dokumentw na rzecz post?powa? administracyjnych z zakresu ochrony ?rodowiska. Wyk?adowca przedstawi wiele praktycznych przyk?adw i wskazwek.
Udzia? jest odp?atny. Wi?cej informacji o seminarium, w tym program i arkusz zg?oszenia mo?na znale?? na stronie http://www.mgg-conferences.pl/.

Komentarze (0)
Napisz komentarz
Your Contact Details:
Komentarz:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img]   
:D:angry::angry-red::evil::idea::love::x:no-comments::ooo::pirate::?::(
:sleep::););)):0
Security
Proszę wpisać kod antyspamowy widoczny na obrazku.
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack