Portal akustyki profesjonalnej.

Portal akustyki profesjonalnej.

Wyszukiwarka

Najnowsze og?oszenia

Ankieta

Najbardziej interesuje Mnie...
 

U?ytkownicy online

We have 27 guests online
Strona domowa Kalendarium wydarze? 27.02 - 02.03.2012 - Szko?a Zimowa Zwalczania Zagro?e? Wibroakustycznych po raz 40!!
27.02 - 02.03.2012 - Szko?a Zimowa Zwalczania Zagro?e? Wibroakustycznych po raz 40!!

Logo Polskie Towarzystwo Akustyczne Oddzia? Grno?l?skiPopularna w ?rodowisku akustycznym konferencja - Szko?a Zimowa Zwalczania Zagro?e? Wibroakustycznych - obchodzi w roku 2012 swj 40 jubileusz. Po raz kolejny naukowcy i specjali?ci z ca?ego kraju spotkaj? si? w pe?nym uroku (nie tylko zim?) Beskidzie ?l?skim.
Szko?a Zimowa jest sta?ym punktem w kalendarzu polskiej akustyki, przez co stanowi wspania?e forum wymiany do?wiadcze? i osi?gni??.

Tematyka konferencji dotyczy zagadnie?:
  • ha?asu komunikacyjnego,
  • ha?asu przemys?owego,
  • wibroakustyki maszyn,
  • akustyki pomieszcze?,
  • ochrony przed ha?asem,
oraz podobnych zagadnie?.

Na konferencji zwykle przedstawiane s? prace teoretyczne, eksperymentalne, pomiarowe i techniczne (aplikacyjne), normatywne. Cz?sto referowane s? prace b?d?ce w trakcie realizacji, nie w pe?ni zako?czone.
Program konferencji nie zosta? jeszcze zamieszczony na stronie organizatora.

G?wnym organizatorem tegorocznej XL Szko?y Zimowej jest Oddzia? Grno?l?ski Polskiego Towarzystwa Akustycznego we wsp?pracy z Instytutem Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktycznym Politechniki ?l?skiej oraz Komitetem Akustyki Polskiej Akademii Nauk.

Konferencja rozpocznie si? obiadem w dniu 27 lutego (poniedzia?ek) i ko?czy ?niadaniem w dniu 2 marca (pi?tek).
Sekretariat konferencji b?dzie czynny w dniu 27 lutego od godziny 10-tej.
Tradycyjnie, czas do obiadu przeznaczony jest na rekreacj? i uprawianie sportw zimowych. Obrady konferencji odbywaj? si? po obiedzie i wieczorem. Obrady podzielone s? na sesje mo?liwie jednorodne tematycznie trwaj?ce od 2 do 3 godzin.
 W czasie przerwy miedzy sesjami (oko?o 15 minut) podawane s? napoje ciep?e i zimne oraz drobne s?odycze.
W ?rod? odb?dzie si? uroczysta kolacja (bankiet).

MIEJSCE
Hotelu Meta w Szczyrku.
Adres O?rodka jest nast?puj?cy:
Hotel Meta
ul. Sko?na 4
43-370 Szczyrk

OP?ATY
Op?aty pokrywaj? koszty zakwaterowania, wy?ywienia, materia?w konferencyjnych oraz imprez towarzysz?cych.
Op?ata studencka nie zawiera kosztw imprez towarzysz?cych i kosztw materia?w konferencyjnych.
Op?aty wnoszone do 15 stycznia 2012 wynosz? (w PLN):
  • pe?na op?ata - 1500
  • dla cz?onkw PTA - 1400
  • dla studentw - 1200
  • dla osb towarzysz?cych - 1000
Op?aty wnoszone po 15 stycznia 2012 wzrastaj? o 100,- PLN (wszystkie kategorie).

W miar? mo?liwo?ci istnieje mo?liwo?? zakwaterowania w pokoju jednoosobowym za dodatkow? op?at? po wcze?niejszym uzgodnieniu z Organizatorami.
Numer konta wp?at i wi?cej informacji znajdziecie pod adresem Szko?y Zimowej: http://ogpta.polsl.pl/szzzw/zaproszenie/
Zapraszamy!

Komentarze (0)
Napisz komentarz
Your Contact Details:
Komentarz:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img]   
:D:angry::angry-red::evil::idea::love::x:no-comments::ooo::pirate::?::(
:sleep::););)):0
Security
Proszę wpisać kod antyspamowy widoczny na obrazku.
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack